• استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود
  • هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!
  • خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان
  • کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

ثبت نام در سامانه

دانش آموختگانی که تازه فارغ التحصیل شده اند و یا به هر دلیلی در سیستم ثبت نشده اند می توانند با استفاده از این قسمت در سامانه ثبت نام کنند.

ورود به سامانه

دانش آموختگان عزیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند با استفاده از این بخش وارد پنل کاربری خود شوند

دریافت کد ورود به سامانه

دانش آموختگان عزیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند با استفاده از این بخش کد ورودی دریافت کرده و از سامانه استفاده کنند

لیست دانش آموختگان

در این قسمت میتوانید لیست تمامی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده کنید